เข้าร่วมกิจกรรมโดยการ Login PlayID หรือ FacebookID

กิจกรรม Partybuff จะเริ่มก็ต่อเมื่อยอดสะสมทะลุหลอดกิจกรรม

ระยะเวลากิจกรรม 2 -31 มีนาคม 2560

หมายเหตุ : 1 ID เข้าร่วมได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น