สมาชิก @Passport

เข้าสู่ระบบสมาชิก @Passport

การกรอก @Passport และ รหัสผ่านโดยใช้คีย์บอร์ดนี้ สามารถป้องกันการดักจับข้อมูลจากการกดคีย์บอร์ดปกติได้ เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้งานที่ร้านอินเตอร์เน็ต หรือไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์ของตัวเอง