เลือกประเภท ID
หลังจากเข้าสู่ระบบครั้งเเรกเพื่อบันทึกชื่อลงทะเบียนล่วงหน้าเป็นอันเสร็จสิ้น